Jolanda Steendam

Jolanda Steendam                                             

De rode draad in mijn leven is het geïnteresseerd en betrokken zijn bij de ander.

Ik ben geboeid in mensen in wie ze ‘zijn’, hun verhaal en hoe ze hun leven (be-)leven, hoe iemand met moeilijke situaties of ervaringen omgaat.
Dit heeft er toe geleid dat ik opleidingen ben gaan volgen die aansluiten bij mijn verlangen om te begeleiden en te ondersteunen bij het ervaren van moeilijke, ongewenste en/of pijnlijke situaties in het leven.
Deze verdiepingsslag heeft naast kennis, ook míjn innerlijke proces in beweging gezet, waarin ik heb gemerkt dat ik in mijn proces hulp nodig had om moeilijke ervaringen in mijn leven een plek te geven. Dat verandering niet gemakkelijk is heb ik zelf ondervonden, maar het is wél mogelijk!

Als counselor en coach is het mijn passie om jou te ondersteunen, te motiveren, te bemoedigen, en om antwoorden in jezelf te vinden die passend zijn bij jou, in wat jij wilt veranderen en nodig hebt.

Ik ervaar het als een voorrecht om in verbinding met jou, betrokken te zijn bij jouw ontdekkingsreis.

Betrouwbaar, sensitief, empatisch, serieus, betrokken, respect, humor, daadkrachtig en eerlijk zijn kernwoorden die mij typeren. Daarnaast leef en werk ik vanuit een christelijke levensvisie. Heb jij een andere levensvisie, voel je ook dan welkom!

De diverse opleidingen/trainingen die ik heb gevolgd:

  • Integratief Coach (Groundwork)
  • Brainspotting
  • Een taal erbij (de Kontekst)
  • Counselling en Coaching (Academie voor Counselling en Coaching)
  • Training wandelcoachen/wandelworkshop (Paulien Vervoorn)
  • Lichaamsgericht werken (cursus ‘Leven in je lijf’)

Met plezier blijf ik leren en mezelf ontwikkelen, en dit doe ik door middel van intervisiegroepen en aanvullende trainingen.
Tevens ben ik verbonden aan Groundwork en als coach betrokken bij de 3-daagse basictrainingen.

En verder… ik woon in Zuidhorn, ik ben getrouwd en daardoor kreeg ik er twee prachtige 'bonus-dochters' bij.