Privacy

In Verbinding Counseling & Coaching hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de gebruikers van onze diensten.  Daarom doe ik mijn best om jouw privacy te waarborgen. Mocht je de indruk hebben dat jouw gegevens toch niet zo goed verwerkt worden of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@inverbinding-coaching.nl

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt Jolanda Steendam en eenmanszaak In Verbinding Counseling & Coaching bedoeld.

Mijn bedrijfsgegevens:
In Verbinding Counseling & Coaching De Gast 56 9801 AG Zuidhorn

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 65483529

Lees je ‘je’ of ‘jouw’ dan bedoel ik jou als bezoeker van mijn website of als je cliënt bij mij bent of wilt worden. In al die gevallen kan ik persoonsgegevens van je vastleggen waarvoor ik verantwoordelijk ben.

In deze verklaring leg ik uit welke gegevens ik verwerk en voor welk doel ik ze gebruik. Lees daarom deze privacyverklaring goed door.

Hoe kom ik aan de persoonsgegevens

In Verbinding Counseling & Coaching verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt via e-mail, telefoon of het contactformulier op de website. Ook kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een coachtraject.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Ik verwerk de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige gegevens die je actief verstrekt, bv. in correspondentie en telefonisch
 • gespreksverslagen

Ik verwerk deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • contact met je te kunnen opnemen indien het nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • je te informeren over wijzigingen in onze diensten
 • een factuur te kunnen sturen
 • aan een wettelijke verplichting te voldoen
 • administratieve handelingen, zoals planning
 • het bieden van een persoonlijk coachtraject

Als bezoeker van de website

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op apparaat waarmee je de de website bezoekt. Er zijn essentiële, marketing, functionele en analytische cookies.

Essentiële cookies maken kernfunctionaliteiten mogelijk, zoals beveiliging, identiteitscontrole en netwerkbeheer. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. Marketing cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties bij te houden om een relevantere dienst te bieden en betere advertenties weer te geven die aansluiten bij je interesses. Door te kiezen voor ‘Decline’ bij je eerste bezoek aan de website, voorkom je dat dit soort cookies worden ingeschakeld. Functionele cookies verzamelen data om keuzes van gebruikers te onthouden om zo de ervaring te verbeteren en personaliseren. Door te kiezen voor ‘Decline’ bij je eerste bezoek aan de website, voorkom je dat dit soort cookies worden ingeschakeld. Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren. Door te kiezen voor ‘Decline’ bij je eerste bezoek aan de website, voorkom je dat dit soort cookies worden ingeschakeld.

Informatie over het verwijderen of beheren van cookies is ook beschikbaar op www.aboutcookie.org.

Op deze website zijn knoppen opgenomen inhoud te kunnen delen op de sociale netwerken: Facebook, LinkedIn. Om deze knoppen te laten werken worden door de Social Mediadiensten cookies geplaatst. Lees de privacyverklaringen van Facebook en LinkedIn om te zien welke persoonsgegevens deze bedrijven via de cookies verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan.

Ik heb niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op.

Dossier counseling-/coachtraject
Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg, met recht op inzage. Dit is ook een wettelijke plicht. Je dossier bevat onder meer het intake-formulier met je persoonlijke gegevens, korte verslaglegging van de gesprekken, reflectieverslagen.

Met het oog op je privacy ga ik zo zorgvuldig mogelijk met je persoonlijke en medische gegevens om en zorg ervoor dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als jouw counselor/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen daarnaast voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het coachtraject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, bewaard zolang zij nodig zijn om betreffende doelen te bereiken.

Voor facturen geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

In Verbinding Counseling & Coaching verstrekt gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de bedrijfsvoering van In Verbinding Counseling & Coaching of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk aan bv. gegevens in verband met controle belastingaangifte.

Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrek is met hen een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ik zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Inzage en aanpassen

Als je wilt, kun je inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze desgewenst laten corrigeren of verwijderen. Stuur dan een mail naar info@inverbinding-coaching.nl.

Websites derden

Deze website bevat links naar websites die los staan van In Verbinding Counseling & Coaching. Ik raad je aan om de privacyverklaringen van deze websites te lezen voor je van de betreffende websites gebruik maakt.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je daarom iedere keer deze privacyverklaring te lezen als je gebruik maakt van de website In Verbinding Counseling & Coaching, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 8 juli 2021.